/Files/images/image546fad16b4309d7bfc9545a664117c88-V.jpg

Інструкція з виживання для батьків під час карантину.

Мільйони шкіл та дитячих садків по всьому світу закрилися через спалах нового коронавірусу. Карантин, якийоголосили по всійУкраїні, значноускладнивжиття батькам, аджедітей треба розважативдома. Одна справа – розважатиїх у вихідні. Інша – сімднів на тиждень. ВиданняTIMEпропонуєідеї, як поєднати роботу вдома з піклуванням про дітей.

Насампередважливодітямпояснити, щовідбувається і чому.Наприклад:«Зараз багато людей у різнихкраїнахзахворіли. Аби люди меншехворіли, особливо, аби не хворілидіти – прийнялирішеннязакрити на деякий час школи і садочки та продовжитинавчаннявдома. Мибудемовдома і придумаємо, чимзайматисяцимиднями».

Найголовніше! Аби уникнути хаотичнихклопотів та стуктурувати день, складітьчіткийрозпорядок дня для дитини.

Дітизвиклидотримуватисяпевногорозкладу в школі та дитсадку, тому візьміть ручку, папір і розпишіть план на час перебуваннявдома. Мета йогополягає в тому, щобдітибулипостійнозайняті та навчалися, і вам дозволяючивиконуватиіншісвоїобов’язки, і самі знали, як буде минатиїхній день.

Беріть за основу шкільнийрозпорядок дня, оскількивін для дитининайбільшзвичний. Розбийтеденьнаневеликіпроміжкичасу. Наприклад:

 • Ранковапрогулянка
 • Сніданок
 • Навчання
 • Руханка
 • Обід
 • Ігри, заняттятворчістю
 • Вечеря
 • Час для гаджетів, спілкування з друзями через відеочати
 • Читання
 • Підготовкадосну

Чи безпечно гуляти з дитиною в умовах карантину?

На дитячі майданчики приводити дитину гратися не можна. Краще гуляти на власнійприватнійтериторії (якщови живете в будинку), в парку або в лісітоді, коли там небагатовідвідувачів. Наприклад, влаштовуватиранковіпрогулянки, колищебільшістьлюдейвдома.

Навчання

Щоб діти не сприймали карантин як позаплановіканікули, організуйтеїм час для навчання. Підтримуйтезв’язок з учителями.

Помічними ресурсами в онлайн-навчанністанутьплатформи на кшталтGIOS, яка на час карантину надаєбезкоштовний доступ до всіх онлайн-курсів з математики з 5-го по 9-й клас для всіхучителів і учнів, тренажер з правописуукраїнськоїмовиWebPen.com.ua, онлайн-платформа для підготовки до зовнішньогонезалежногооцінюванняILearn.Якщодитина добре знаєаглійськумову, в пригодіїй стане онлайн-платформаKhanAcademy

Фізичні вправи дуже важливі

Психологи рекомендуютьсім’ямщоднявиділяти час на фізичнівправи, використовуючи онлайн-відео, музикучирухливіігри. Цедодастьбадьорости, енергії і зміцнитьімунітетдитини. Батькам також в умовах карантину і роботивдомавкрай рекомендовано!

Ігри та творчість

Дозволяйте дитиніобиратисамійзаняття та ігри. Цікавтеся, щодітихотіли б сьогоднізробити і якіпланимають на тиждень. Важливоприслухатись до дітей та їхніхбажань.

Щобільшедитинаграється, то краще вонавчитьсягратися. Гра – цезавжди і розвиток, і терапія, і адаптація. У цьому батькам допоможутьLEGO, пазли, конструктори, набори для малювання (фарби, олівці, фломастери, розмальовки і скетчбуки), ліпка, орігамі, рукоділля, аплікації, набори для творчости.

Для малюваннятакожможназнайтикільканепотрібнихматеріалів і дозволитидітямїхрозфарбувати. Дітямшкільноговікуможназапропонуватимодніскетчбуки, якізазвичаймістятьінструкції для малювання в різнихтехніках. Плануватиактивностіварто з урахуваннямінтересівдитини, адже для кожного віку вони свої.

7 активностей для дітей, якими вони можутьзайматисясамостійно

 • малюваннядолонями
 • викладаннямалюнківнитками
 • малюваннязубноющіткою
 • орігамі
 • аплікації
 • написатилистсвоїмдрузям
 • вивчити 10 новихслів

7 активностей для дітей, якіможнавиконувати разом з батьками

 • взятиодне в одного інтерв’ю,
 • розібрати гардероб та влаштувати показ мод
 • подивитисяпізнавальнийдокументальнийфільм
 • зробитислайм
 • пограти в хрестики-нулики
 • скластипазл
 • приготуватиулюбленустравуабодесерт

Нейробіка в школі: 7 ефективнихвправ для активаціїдитячогомозку за 1 хвилину

Існує не лишефітнес для тіла. Наш сайт пропонуєосвоїтипростівправи для активаціїмозку. Незважаючи на свою універсальність, вправи з нейробікидаютьпотужний результат. Цесправжнійкрос-фітнес для мозку, якийможезадіятивідразувсіорганичуттів. Виконуватицівправиможна батьками іздітьмивдома, але найкраще – ізвчителями на першійхвилині уроку.

Що дає нейробіка:

 • Покращенняпам’яті.
 • Синхронізаціядвохпівкульмозку.
 • Робота зі «сплячими» зонами мозку.
 • Підвищеннярівняконцентрації та інтелектуальноїпрацездатності.

Вправа 1. Написатиреченняіззаплющенимиочима

Попросітьдітей на чорновикахзаписати, наприклад, тему уроку чипривітанняіз учителем. Виконуватипотрібноіззаплющенимиочима.

Щодаєвправа: через обмеження одного ізорганівчуттівпідсилюється робота інших – слух, тактильнівідчуття. Цепосилає у мозоксигнали для активаціїприхованихресурсів.

Вправа 2. Написатиреченняіншою рукою

Теперпотрібнонаписати те самереченняізрозплющенимиочима, протевзяти ручку в іншу руку.

Щодаєвправа: синхронізаціяроботидвохпівкульмозку, повнаконцентраціяуваги.

Вправа 3. Змінітьхід уроку

Чомувашіучніщена початку уроку буваютьмляві? Тому щоїхніймозокідеальнознає порядок наступнихдій. Тожйогоактивністьмінімальна, задіяналише 25% йогоресурів. Дослідження показали, щозвичне для нас виконаннящоденних і добре знайомихвправпоступовопогіршуєпам’ять та увагу. Тож вам вартоспробувати час від часу повністюперебудовувати урок: домашнєзапитувати не на початку, а в кінці уроку. Не викликати по одному, а датиможливістьвідповісти на запитанняколективно.

Вправа 4. Перевернітьпредмети

Щеодне «звикання» мозку – цеоточуюча картинка, у якійніколи і нічого не змінюється. Мозокпритуплює свою активність, бобачитьзвичніпредмети в єдиномувигляді. Щопотрібнозробити? Попроситидітейперевернутипідручники догори ногами та про себепрочитатизавдання. Якщови учитель історіїчигеографії, то цього разу повісьте карту світу на дошцітакож догори ногами. Змусьтедітей не розгубитися та зорієнтуватися у просторі.

Щодаєприйом: дужепотужний запуск мозковоїдіяльності, експрес-запам’ятовуванняновоїінформації.

Вправа 5. Різніприйомичитання

Сприйняття тексту – одна з найскладніших задач для мозку (навітьдорослоїлюдини). Завдякичитаннюможнапостійнопереключатимозковудіяльність в різнірежими. Протягом уроку використовуйтерізніспособичитання: учнічитаютьпро себе і вголос, завданнячитає і вчитель, і учні по черзі. Запропонуйтегру: читатичастину тексту з різнимиемоціями. Один ученьчитає задачку плачучи, інший – низьким, басистим голосом. Такожвдало, якщо одну с частин тексту учніпрочитають хором.

Ще одна дуже “робоча” вправа – цечитати текст, закрившиодне око рукою. Наступний текст читаєтьсявжеіншим оком.

Що дає вправа: тренуванняпам’яті, ефективнесприйняттяпрочитаноїінформації.

Вправа 6. Помінятисямісцями за партою

Бачите, щовтрачаєтеувагукласу? Під час уроку попросітьпомінятисясусідів по партіміж собою місцями до кінця уроку. Це як міні-стрес та раптовийновийдосвід для мозку.

Щодаєприйом: можливістьрозворушитиучнів, післятакоївправи вони відразупочинаютьслухати вас уважно, а в класіпокращуєтьсядисципліна.

Вправа 7. Відчинітьдверіабовікно

Потікновихзвуківактивуєновізонимозку. Достатньозробитице на 2 хвилини, аби провести цілий урок ізактивнимиучнями.

Щодаєприйом:змуситипрокинутисямозок, підвищитиуважність.


Візьміть під контроль свою тривогу під час пандемії.

Мати переживання у складнийперіод — нормально. Однак, якщотривожні думки займаютьбагато часу, спробуйтесконцентруватися на чомусь, що вам подобається.

Дивітьсяфільмичисеріали, грайте у відеоігри, розв’язуйтекросвордиабо, врешті, підкорітьсудоку.‍♂️Спілкуйтесяізблизькими та друзями онлайн. Ви можете використовуватиSkype, Zoom, Facetimeабовідеозв’язок у Messenger для зручногоспілкування. Головне — не дозволятикоронавірусуповністюохопитиваші думки.Такожспробуйтевідкластизанепокоєння. Виділіть 10-20 хвилин на день для переживань. Якщотривожні думки з’являться в інший час, нагадайте собі: “Зараз не час хвилюватися, я маю іншісправи, подумаю про цезгодом”.

Якщопрактикуватице часто, то відкладанняпереживань стане автоматичною звичкою. Не плануйте час для переживань на пізнійвечір. Якщотривогаз’являється, не дратуйтеся, нагадайте собі, що у вас є для неї час та перемкніться на щосьінше.


Як зберегти своє психологічне здоров'я в період пандемії.

Сам термін «саногенне» означає «здоров‘я» (від лат. «sanitas») і «походження» (від грец. «genesis»). Саногенне мислення по праву можна назвати «антивірусним» або «оздоровлювальним» мисленням. Воно спрямоване на протидію й подолання деструктивних емоційних станів і психічне оздоровлення людини. За допомогою свідомого використання певних розумових схем можливо регулювати свій емоційний стан, запобігати виникненню негативних емоцій і таким чином впливати на соматичне здоров‘я . Саногенне мислення є антиподом патогенного мислення. Останнє означає наявність розумових автоматизмів, коли людина думає автоматично, без усвідомлення, звичним і часто нав‘язаним іззовні чином. Внаслідок цього її дії та реакції стають стереотипними і, як правило, призводять до негативних наслідків,.Саногенне мислення, навпаки, передбачає усвідомлений контроль над думками і мисленнєву рефлексію.

Розглянемо приклад практичного застосування саногенного мислення по відношенню до такої негативної ємоції, як страх. Ви сидите вдома на карантині. Уявіть, що Ваше життя до пандемії було відносно стабільним. На життя вистачало, однак, фінансових заощаджень Ви не маєте. Крім цього, у Вас старенькі батьки, які живуть далеко. Вони іноді не слухаються Вас і виходять по хліб самостійно, не зважаючи на те, що продукти Ви їм привозите двічі на тиждень. І Ви знаєте, що вони себе не контролюють на сто відсотків, можуть руками торкатися обличчя тощо. І ось Ви перед телевізором, дивитеся третій раз новини, в яких цифри інфікованих, хворих й померлих від вірусу тільки зростають. Це Вас лякає. Ще й економічна криза. Ви починаєте боятися. Боятися померти, боятися втратити батьків, або боятися вижити, втративши батьків і роботу. Ви відчуваєте, як всередині наростають паніка, відчай з одночасним відчуттям родратування й злості через власну безпорадність.

Що потрібно зробити:

1. Відчути свій негативний стан і сказати йому «Стоп!».

2. Усвідомити, які саме емоції Ви відчуваєте і назвати їх: «я відчуваю страх, роздратування, відчай, паніку» і знову сказати «Стоп!», глибоко вдихнути і видихнути декілька разів.

3. Внутрішнім голосом звертаючись до страху, сказати: «Страх, ти мені не потрібний! Йди геть! Я замінюю тебе внутрішнім спокоєм».

4. Зосередитися на своєму диханні і постаратися досягти стану внутрішньої тиші, уявивши, як під час видоху страх виходить з Вас, а спокій наповнює Вашу суть.

5. Після цього в спокійному стані розберіться, чого саме ви боїтеся, коли вперше цей страх з‘явився, усвідомте деструктивні наслідки Ваших можливих дій у стані страху і відчаю.

6. Проаналізуйте, наскільки страх і відчай можуть завадити «грамотно» й виважено пережити коронавірусну пандемію, дотримуючись прийнятих у суспільстві нових правил.

7. Змоделюйте в уяві той емоційний стан, який є найбільш конструктивним і найбільш ресурсним у цій життєвій ситуації для Вас і Ваших близьких.

8. Ідентифікуйте для себе і проговоріть, які саме позитивні почуття складають цей ресурсний стан.

9. Постарайтеся відчути цей стан на спокійному емоційно-почуттєвому рівні і максимально зафіксуйте його всередині себе.

10. Зверніть увагу на зміну фізичного самопочуття у Вашому тілі. Проговоріть намір перебувати в стані внутрішнього спокою, стійкості, зосередженності й вчасно та адекватно реагуйте на кожний життєвий виклик чи проблему. Наведений приклад самостійної практики саногенного мислення наочно демонструє, як саме це мислення зупиняє негативну дію патогенних розумових автоматизмів.

Для стимулювання позитивного мислення також доцільно використовувати надихаючі фото й позитивні афірмації для покращення настрою! Аффірмація – це позитивна фраза або речення, яку ми використовуємо для перепрограмування нашої підсвідомості. Ми використовуємо її, щоб змінити на краще наші власні негативні або обмежити уявлення про себе, щоб вони більше нас не гальмували. Це допомагає нам налаштуватися на позитивне мислення. Ми також можемо використовувати афірмації, щоб зміцнити нашу впевненість, самоповагу [8].

Наведемо декілька позитивних афірмацій, які є потужним способом змінити наші внутрішні переконання на більш позитивні.

1. Я впускаю любов у своє життя.

2. Я сам пишу власну історію.

3. Я вірю у своє майбутнє.

4. Я позбуваюся шкідливих звичок, які не дають мені розвиватися.

5. Я більше не дам страху контролювати мої думки.

6. Моє щастя перебуває усередині мене.

7. Я вдячний за те, що мене оточують близькі мені люди.

8. Я більше не бачу перешкод на своєму шляху, я бачу тільки можливості.

9. Я відтинаю негативні думки, які виникають у моїй свідомості.

10. Я не буду надумувати собі гірші сценарії у будь-якій ситуації.

11. Я вмію чекати, і я знаю, що можу досягти своїх цілей.

12. Я залишаюся оптимістом і своїм власним героєм у моєму житті.

Підсумуємо сказане вище. Напрями гармонізації психологічного здоров‘я особистості в умовах психічного напруження в суспільстві, пов‘язаного з пандемією:

1. Завжди слід пам‘ятати, що будь-яка пандемія має початок, розвиток, кризу і спад.

2. Пандемія актуалізує моральні й духовні якості особистості: фізично сильні люди матимуть змогу допомагати слабким (старим, хворим, з послабленим імунітетом), рятувати, полегшувати їх участь.

3. Ритм життя під час карантину сповільнюється, людина може зупинитися і зустрітися з собою, своїми близькими, подумати над своїм життям.

4. Під час пандемії не слід панікувати, а бути обачнішим, додержуватися особливих правил особистої гігієни, перебувати у спокої, молитві, спогляданні, втримувати емоційну рівновагу, рефлексуючи своє життя, знаходити нові сенси.

5. Слід оптимально користуватися інформаційними ресурсами: черпати інформацію з авторитетних й достовірних джерел і не «накручувати» себе зайвою емоційно-руйнівною інформацією з випусків теленовин або соціальних мереж.

6. Слід практикувати розширення свідомості, розвиток позитивного мислення й саногенних почуттів (здивування, прощення, любові).

7. Час карантину – це час переосмислення цінностей. Господь над усіма. Щастя й добра Усім. Зберігай Вас Бог

ПОВЕДІНКА САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ ПАНДЕМІЧНОЇ ТРИВОГИ

Рекомендація 1. Відбирайте інформацію, яку ви читаєте, прослуховуєте кожного дня. Наш сучасний світ перенасичений інформацією, зараз – про пандемію коронавірусу. Для психологічного і фізичного самозбереження дуже важливо вчитися інформацію швидко оцінювати і відбирати, інакше вона сама по собі стає чинником, що народжує і підтримує стрес. Рекомендую обмежити одним-двома разами на день знайомство з новинами про ситуацію в країні по коронавірусу (оберіть канал новин, якому ви довіряєте). Все, що є важливим для вашого життя, ви дізнаєтеся. Засоби масової інформації працюють цілодобово, інформація таким чином повторюється. Постійний перегляд (прослуховування) опису картин тривожних подій поглиблює рівень тривоги, відбираючи значний психічний ресурс. Спробуйте узагальнити те, що ви знаєте про цю інфекцію на сьогодні і поставте в цьому процесі пізнання якусь (нехай тимчасову) крапку. Наприклад, ця інформація може виглядати: у світі чергова щорічна хвиля сезонних вірусів (ГРВІ, грип), серед яких з'явився новий вид – COVID-19. Коронавірус дуже контактний, швидко передається, шлях повітрянокраплинний і контактний (передається через руки, поцілунки тощо.) – звідси заходи захисту, які вже відомі всім: використання масок, миття, дезинфекція рук, термічна обробка продуктів, мінімізація (виключення) соціальних контактів. Вірус мало вивчений, тому щодня аналізувати нинішню інформацію – тільки виснажувати себе. Десь через півроку, аналіз клінічних випадків дасть медицині більш-менш ясну картину. От на цій актуальній інформації можна поставити відносну крапку і не проводити години в інтернеті, перечитуючи те, що ви вже багато разів бачили й чули. Інформаційна дієта – важлива стратегія самозбереження психічного і фізичного ресурсу.

Рекомендація 2. Розробіть власний алгоритм безпеки. У ситуаціях кризи найскладнішими переживаннями для людини є відчуття втрати контролю і безпеки, а також почуття невизначеності: «Чи торкнеться це мене?», «Чи зможуть мені допомогти?», «Коли це все закінчиться?» та ін. Для того, щоб знизити стрес, необхідно старатись по-перше, повернути собі відчуття контролю; по-друге – створити свою власну визначеність. Пропоную реалізувати це через розробку свого власного алгоритму безпеки. Оберіть доступні вам заходи безпеки і зробіть це вашими новими правилами поведінки на період пандемії: 1) Носіть захисні медичні маски в приміщеннях і транспорті, де є інші люди (якщо їх немає в продажу – самостійно шийте багаторазові, це може зробити людина навіть без навичок шиття); 2) Дезинфікуйте руки згідно з правилами антисептиком або мийте їх не менше 30 секунд; після повернення додому вмивайтеся і промивайте ніс та рот водою; 3) Працюйте дистанційно; 4) Зведіть до мінімуму відвідування магазинів, аптек (закуповуйте продукти та необхідне на тиждень – тільки не на півроку, панічні закупівлі ніколи себе не виправдовують); 5) Скасуйте поїздки, відрядження – краще втратити в грошах, ніж ризикувати здоров'ям своїм та оточуючих; 6) Серйозно підготуйтесь і до випадку, якщо ви раптом захворієте: а) дізнайтесь і збережіть телефони свого лікаря, служб екстренної медичної допомоги, лікарень, які проводять тестування на коронавірус, поговоріть з близькими чи іншими знайомими, хто з них зможе вам допомогти в разі потреби та іншу цінну інформацію. Важливо, щоб у вас з'явилося відчуття, що ви робите для свого захисту все, що у ваших можливостях, це істотно знижує стрес і повертає контроль і почуття безпеки. Рекомндація 3. Структуруйте час. Плануйте ваш день, максимально зберігаючи звичний режим зайнятості. Криза відчувається тим більше, чим більше порушений звичний уклад життя людини, її звичний плин, розклад. На період карантину, бажано створити собі, членам родини, дітям тимчасовий розклад роботи, занять та відпочинку в домашньому режимі, з урахуванням обмеження перебування поза помешканням і дійте за цим розкладом. Обов'язково включіть в нього провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі у безлюдних місцях або хоч перебування на балконі. Можливо, це буде виглядати дещо незвично, але для психіки збереження сформованого ритму життя, безумовно, великий плюс. До того ж, це дасть відчуття продуктивності вашого життя, що теж дуже важливо в кризових ситуаціях. Таким чином, ваша психічна енергія буде спрямована на практичну діяльність, її результат, а не на роботу тривоги.

Рекомендація 4. Використовуйте ресурси, які звільнилися для розвитку. Ситуація загального карантину має і свій безумовний позитивний бік – звільняється час, який до цього займали поїздки, походи по громадських місцях, різні справи. Пропонований режим самоізоляції в домашніх умовах дає багато можливості зайнятися тим, що давно хотілося б зробити, проте не вистачало часу. Наприклад, можна виспатися, подивитися улюблений фільм, зробити генеральне прибирання у ванній, прибити давно зламані дверцята, приділити увагу дітям, дов'язати занедбане рукоділля, почитати, поспілкуватися в соціальних мережах... Кожен з вас може використати цей час на свій розсуд і у відповідності до своїх потреб. Цей період дає прекрасну можливість попрацювати над своїм освітнім рівнем, ознайомитись з різними джерелами з метою підвищення фахового рівня. Така робота над собою знімає драматизацію кризового періоду життя, переводить поведінку людини в конструктивну площину.

Рекомендація 5. Приділіть час духовному та фізичному розвитку. На період зменшення життєвого темпу через запобіжні заходи через пандемію, у вас з‘являється можливість, вийшовши зі звичного бігу життя, подивитися рефлексивно на себе зі сторони. Запитайте себе: «Чи всім я задоволений? Чи все в житті йде так, як хотілося б? Може потрібно щось змінити, додати – зменшити?»… Використовуйте цей момент життя для усвідомлення себе, свого життя, планів, завдань. Помрійте, визначте нові цілі, плани і ваше життя наповниться позитивом, новими смислами. Дуже важливо приділяти увагу вашому фізичному стану. Мова йде про те, що стресові стани обов‘язково відображаються у тілі м‘язовими спазмами, зажимами. Це відбувається рефлекторно, тіло пам‘ятає, що в ситуації загрози потрібно чинити опір чи бігти, от наші м‘язи і мобілізуються, напружуються. Але вірус той ворог, від якого не рятують древні тілесні реакції. Від цього в стані стресу ми можемо відчувати головний біль, підвищену втому. Допоможіть своєму тілу: зробіть, накінець, зарядку, фізичні вправи; включіть он-лайн курс йоги чи медитації, спробуйте самомасаж, контрастний душ та інші засоби, що допоможуть вам розслабитись, а потім додадуть фізичного тонусу і, безперечно, більш бадьорого настрою. Все це дуже корисно для імунітету, здоров'я.

Рекомендація 6. Знайдіть місце для гумору і позитиву в ситуації, що склалася. Коли пройшов перший шок, люди для зниження стресу стали «гуморити» тему коронавірусу, карантину. І це, безумовно, гарний спосіб уникнути процесу драматизації ситуації, яка веде до депресії. Якщо вам такий гумор подобається, веселить і допомагає бути в хорошому настрої – відмінно. Інша справа, якщо для вас в цих «веселих картинках» – перебір. Знайдіть для себе інший спосіб бути в позитиві. Це можуть бути комедії, улюблена музика, хобі. Якою б драматичною стороною не поверталось наше життя – це реальне теперішнє наше життя і воно цінне саме по собі. Важливо наповнювати його тим змістом, який дає відчуття щастя, задоволення – не дивлячись ні на що. І це реально і залежить від нас.


Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

Кiлькiсть переглядiв: 630

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.