ЗВІТ

Про використання коштів загального фонду за 2020 рік

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
200010 377 053,39
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21008 262 868,80
Оплата праці21106 840 512,93
Заробітна плата2111
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
Нарахування на оплату праці21201 422 355,87
Використання товарів і послуг22002 114 184,59
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210743 214,29
Медикаменти та перев’язувальні матеріали222068 755,66
Продукти харчування2230200 371,90
Оплата послуг (крім комунальних)2240232 148,71
Видатки на відрядження225013 380,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270856 314,03
Оплата теплопостачання2271728 408,95
Оплата водопостачання та водовідведення227233 495,70
Оплата електроенергії227382 784,69
Оплата природного газу2274
Оплата інших енергоносіїв227511 624,69
Оплата енергосервісу2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730
Інші поточні видатки2800
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 2020 рік (власні надходження)

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000164 406,55
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200164 406,55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220
Продукти харчування2230164 406,55
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 2020 рік (місцевий бюджет)

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000766 700,00
Придбання основного капіталу3100766 700,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110766 700,00
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів загального фонду за 2019 рік

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
200010 418 432,53
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21006 525 338,51
Оплата праці21105 365 858,69
Заробітна плата2111
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
Нарахування на оплату праці21201 159 479,82
Використання товарів і послуг22003 891 962,02
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22101 809 046,55
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220
Продукти харчування2230300 775,85
Оплата послуг (крім комунальних)2240812 995,88
Видатки на відрядження225012 608,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270956 535,74
Оплата теплопостачання2271747 518,71
Оплата водопостачання та водовідведення227238 351,88
Оплата електроенергії2273160 068,12
Оплата природного газу2274
Оплата інших енергоносіїв227510 597,03
Оплата енергосервісу2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700552,00
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730552,00
Інші поточні видатки2800580,00
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 2019 рік (власні надходження)

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220
Продукти харчування2230
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 2019 рік (місцевий бюджет)

Заклад загальної середньої освіти №4
ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000376 426,12
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200376 426,12
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230376 426,12
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000392 357,00
Придбання основного капіталу3100392 357,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110392 357,00
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-


ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 9 місяців 2018 року (місцевий бюджет)

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
200045 840,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг220045 840,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221045 840,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230-
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000116 739,00
Придбання основного капіталу3100116 739,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110116 739,00
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів загального фонду за 9 місяців 2018 року

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
20005 689 170,08
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21004 093 698,73
Оплата праці21103 339 039,74
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120754 658,99
Використання товарів і послуг22001 595 471,35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210734 175,60
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22202 116,25
Продукти харчування223075 417,97
Оплата послуг (крім комунальних)2240263 499,13
Видатки на відрядження225015 034,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270503 651,24
Оплата теплопостачання2271424 214,86
Оплата водопостачання та водовідведення227215 224,24
Оплата електроенергії227364 212,14
Оплата природного газу2274
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22801 577,16
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22821 577,16
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 9 місяців 2018 року (власні надходження)

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000102 056,78
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200102 056,78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210-
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230102 056,78
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 1 півріччя 2018 року (власні надходження)

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
200063 891,75
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг220063 891,75
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210-
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування223063 891,75
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-


ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 1 півріччя 2018 року (місцевий бюджет)

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210-
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230-
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки300014 190,00
Придбання основного капіталу310014 190,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування311014 190,00
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-


ЗВІТ

Про використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2018 року

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
20004 284 387,47
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21003 349 856,45
Оплата праці21102 730 954,53
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120618 901,92
Використання товарів і послуг2200934 531,02
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210325 503,30
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220
Продукти харчування223062 228,37
Оплата послуг (крім комунальних)224045 191,04
Видатки на відрядження225011 974,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270489 634,31
Оплата теплопостачання2271424 214,86
Оплата водопостачання та водовідведення227211 539,65
Оплата електроенергії227353 879,80
Оплата природного газу2274
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів загального фонду за 2018 рік

Заклад загальної середньої освіти №4

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
20007 753 304,14
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21005 523 319,40
Оплата праці21104 514 321,17
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці21201 008 998,23
Використання товарів і послуг22002 229 984,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210798 791,15
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22202 116,25
Продукти харчування2230162 114,47
Оплата послуг (крім комунальних)2240429 200,88
Видатки на відрядження225019 254,04
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270816 930,79
Оплата теплопостачання2271677 544,86
Оплата водопостачання та водовідведення227224 273,56
Оплата електроенергії2273115 112,37
Оплата природного газу2274
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22801 577,16
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22821 577,16
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 2018 рік (власні надходження)

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
2000242 573,62
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг2200242 573,62
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22101 300,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230241 273,62
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000-
Придбання основного капіталу3100-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110-
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132-
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-

ЗВІТ

Про використання коштів спеціального фонду за 2018 рік (місцевий бюджет)

ПоказникиКасові за звітний період (рік)
КЕКВ
Видатки та надання кредитів - усьогоХ
у тому числі:
Поточні видатки
200093 877,10
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100-
Оплата праці2110-
Заробітна плата2111-
Грошове забезпечення військовослужбовців2112-
Нарахування на оплату праці2120-
Використання товарів і послуг220093 877,10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221093 877,10
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220-
Продукти харчування2230-
Оплата послуг (крім комунальних)2240-
Видатки на відрядження2250-
Видатки та заходи спеціального призначення2260-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270-
Оплата теплопостачання2271-
Оплата водопостачання та водовідведення2272-
Оплата електроенергії2273-
Оплата природного газу2274-
Оплата інших енергоносіїв2275-
Оплата енергосервісу2276-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282-
Обслуговування боргових зобов’язань2400-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420-
Поточні трансферти2600-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630-
Соціальне забезпечення2700-
Виплата пенсій і допомоги2710-
Стипендії2720-
Інші виплати населенню2730-
Інші поточні видатки2800-
Капітальні видатки3000392 357,00
Придбання основного капіталу3100392 357,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110392 357,00
Капітальне будівництво (придбання)3120-
Капітальне будівництво (придбання) житла3121-
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів3122-
Капітальний ремонт3130-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131-
Капітальний ремонт інших об’єктів3132
Реконструкція та реставрація3140-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141-
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142-
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143-
Створення державних запасів і резервів3150-
Придбання землі та нематеріальних активів3160-
Капітальні трансферти3200-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230-
Капітальні трансферти населенню3240-
Кiлькiсть переглядiв: 706

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.